Nota prawna

Serwis internetowy markowicz-wilusz.pl został przygotowany przez Kancelaria Prawna Markowicz & Wilusz Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Sanoku, ul. Grzegorza 4 wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi reklamy usług adwokackich.

Serwis niniejszy zawiera wyłącznie informację o działalności zawodowej partnerów Kancelarii i Spółki Partnerskiej, w szczegolnosci zgodnie z § 23a Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) z 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVII/98) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r. (tekst jednolity "Palestra" 2005, Nr 11-12, s. 86-99). Jednocześnie serwis ten z uwagi na sposób publikacji objętych nim treści nie podlega ograniczeniom nałożonym uchwałą nr 48/2006 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie zasad zamieszczania informacji prasowych bezpośrednio związanych z pomocą prawną świadczoną przez adwokata.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują Kancelaria Prawna Markowicz & Wilusz Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Sanoku. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania zasobów serwisu mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.

Kancelaria Prawna Markowicz & Wilusz Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Sanoku zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia podanych informacji lub danych, bez konieczności wcześniejszej notyfikacji. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego zostały podane właściwie.

Kancelaria Prawna Markowicz & Wilusz Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Sanoku nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach.

Na stronie nie zawarto porad prawnych. Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w szczególności oferty świadczenia usług prawniczych.

Kancelaria Prawna Markowicz & Wilusz Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Sanoku nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie markowicz-wilusz.pl bez jej zgody lub przez nia niezredagowane, w szczególności będące skutkiem przełamania zabezpieczeń i nieautoryzowanej ingerencji w treści prezentowane na stronie.

Kancelaria Prawna Markowicz & Wilusz Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Sanoku informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Kancelaria Prawna Markowicz & Wilusz Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Sanoku, która nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.