Profesjonalna pomoc prawna
KANCELARIA PRAWNA Markowicz & Wilusz zapewnia Klientom wszechstronną pomoc prawną świadcząc profesjonalne usługi, szczególnie w zakresie: 
   
Profesjonalna pomoc prawna reprezentacji przed Sądami powszechnymi i administracyjnymi
Profesjonalna pomoc prawna sprawy cywilne, rodzinne, gospodarcze,
Profesjonalna pomoc prawna sprawy pracownicze
Profesjonalna pomoc prawna postępowanie wieczystkosięgowe
Profesjonalna pomoc prawna obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych oraz w sprawach o wykroczenia,
Profesjonalna pomoc prawna reprezentacji przed organami administracji publicznej
Profesjonalna pomoc prawna bieżącego doradztwa prawnego,
Profesjonalna pomoc prawna sporządzania opinii prawnych oraz projektów umów, analizy umów i innych dokumentów prawnych,
Profesjonalna pomoc prawna udziału w negocjacjach i polubownym, pozasądowym rozwiązywaniu sporów,
Profesjonalna pomoc prawna windykacji należności (wezwanie do zapłaty, pozew o zapłatę, uzyskanie klauzuli wykonalności, skierowanie sprawy do komornika, monitorowanie postępowania egzekucyjnego, wystąpienie do sądu o wyjawienie majątku dłużnika, wpis dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, uzyskanie wpisu hipoteki przymusowej, itp.),
Profesjonalna pomoc prawna obsługi prawnej nieruchomości (w tym badanie stanu prawnego nieruchomości dla osób zainteresowanych jej nabyciem, uregulowanie spraw własnościowych),
Profesjonalna pomoc prawna pomoc prawna dla cudzoziemców (legalizacja pobytu, obywatelstwo, pozwolenie na pracę, azyl, status uchodźcy, nabywanie nieruchomości, itp.)
Profesjonalna pomoc prawna wniesienia skargi i występowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ECHR) w Strasburgu,
Profesjonalna pomoc prawna wniesienia skargi konstytucyjnej.


Doświadczenie
Obsługa firm - KANCELARIA PRAWNA Markowicz & Wilusz  oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i podmiotów instytucjonalnych. Prawnicy kancelarii posiadają duże doświadczenie w tym zakresie (reprezentacja przed sądem, opiniowanie umów, bieżące doradztwo). Obecnie w stałej obsłudze prawnej kancelarii jest kilkanaście podmiotów gospodarczych, zarówno największe spółki na miejscowym rynku, w tym z kapitałem zagranicznym jak również dynamicznie rozwijające się firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Kancelaria obsługuje także spółdzielnie, zespoły szkół, uczelnię wyższą, fundacje i stowarzyszenia. Kancelaria stale doradza i reprezentuje w Polsce interesy kilku spółek holenderskich operujących w branży logistycznej i drzewnej. Świadczymy usługi w zakresie zakładania spółek handlowych i innych podmiotów, poczynając od doradztwa, poprzez wszelkie formalności prowadzące do rejestracji podmiotu.


Skuteczność
Odszkodowania - KANCELARIA PRAWNA Markowicz & Wilusz specjalizuje się także w dochodzeniu odszkodowań z tytułu wszelkich zdarzeń. Z sukcesem przeprowadziliśmy dotąd kilkadziesiąt spraw, które zakończyły się satysfakcjonującą Klienta ugodą lub wygraną w sądzie.
EPU
Prawnicy Kancelarii posiadają zarejestrowany profil pełnomocnika zawodowego Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU) co pozwala na składanie pozwów i sprzeciwów do tzw. e-sądu. Pozwala to na szybkie i tanie (1/4 standardowej opłaty od pozwu w sądzie „zwykłym”) uzyskanie nakazu zapłaty bądź obronę pozwanego w tego typu postępowaniu.

Pomoc prawna może być udzielona również w języku angielskim.

Wynagrodzenie
Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie danej sprawy jest ustalana podczas indywidualnej rozmowy z Klientem przed formalnym przyjęciem zlecenia. W sprawach finansowych naczelną zasadą Kancelarii jest przejrzystość rozliczeń z Klientami.

Wynagrodzenie może być ustalane:
Profesjonalna pomoc prawna ryczałtowo za wykonanie określonych czynności,
Profesjonalna pomoc prawna według stawek godzinowych.

Do kwoty wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce (aktualnie 23 %).