Grzegorz Wilusz - adwokat
Adwokat Grzegorz Wilusz

Współzałożyciel i partner spółki.

Adwokat Grzegorz Wilusz jest członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie od 2007 roku. Poprzednio wykonywał zawód adwokata w Krakowie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1999). Praca magisterska w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Barbary Wagner, sędziego Sądu Najwyższego.

W roku akademickim 1998/99 studiował wybrane zagadnienia prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego na Wydziale Prawa Katholieke Universiteit Leuven w Belgii jako stypendysta programu UE Erasmus.

W latach 2002-2005 odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Krakowie zakończoną egzaminem sędziowskim.

Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie z dn. 6 stycznia 2006 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Krakowskiej, gdzie wykonywał zawód adwokata w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Przed rozpoczęciem praktyki adwokackiej pracował łącznie ponad 6 lat w kancelariach prawnych w Krakowie (radcowskiej, adwokackiej) oraz kancelarii doradcy podatkowego, gdzie zdobywał niezbędne doświadczenie zawodowe.

W 2009 r. uczestniczył w ‘Young Defenders Training Programme’ w Notthingam (UK) organizowanym przez brytyjską organizację pozarządową Fair Trials International we współpracy z Nottingham University poświęconym problematyce obrony w sprawach karnych cudzoziemców, spraw karnych transgranicznych i stosowania w praktyce instytucji Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Adwokat Grzegorz Wilusz jest członkiem międzynarodowej organizacji "Avocats Sans Frontieres" (Adwokaci bez granic) z siedzibą w Brukseli www.asf.be Jest to organizacja NGO non-profit, która inicjuje i koordynuje różne programy mające na celu ułatwienie dostępu do pomocy prawnej i szeroko rozumianej sprawiedliwości, w szczególności osób, grup społecznych wykluczonych, o niskiej świadomości prawnej. Organizacja realizuje szereg projektów m.in. w Afryce.

Bartosz Markowicz - radca prawny
Radca Prawny Bartosz Markowicz

Współzałożyciel i partner spółki.

Radca Prawny Bartosz Markowicz, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie (1999).

Pracę magisterską na temat "Zakres regulacji zbiorowych układów pracy na przykładzie wybranych przedsiębiorstw" napisał i obronił w Zakładzie Prawa Pracy pod kierunkiem Pana prof. dr hab. Jerzego Wratnego, Członka Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk.

Po ukończeniu studiów prawniczych, w 2000 roku uzyskał wpis na listę aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. 

Przed rozpoczęciem samodzielnej praktyki pracował kilka lat w kancelariach prawnych w Rzeszowie i Sanoku.

Aplikację radcowską ukończył w 2004 roku i uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie.

Radca Prawny Bartosz Markowicz specjalizuje się problematyce z zakresu obrotu gospodarczego, prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa transportowego, prawa spółek handlowych, prawa pracy oraz prawa własności intelektualnej. W ramach dotychczasowej praktyki wielokrotnie uczestniczył w licznych negocjacjach prowadzonych na gruncie procesów inwestycyjnych. Od wielu lat zajmuje się również problematyką funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń, w tym w aspekcie działalności tych podmiotów na zasadzie organizacji pożytku publicznego.

Od 2004 r. nieprzerwanie pozostaje członkiem Rady Nadzorczej Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia posiadającej status organizacji pożytku publicznego.

Bogusław Piszko - radca prawny - associate
Radca Prawny Bogusław Piszko

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (2004). Praca magisterska w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami pod kierownictwem Prof. dr hab. Aleksandra Oleszki.

W latach 2004 - 2008 odbył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Krośnie, zakończoną egzaminem sędziowskim, złożonym w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie. W 2012 roku uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie został wpisany na listę radców prawnych (Rz-K-371).

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując zarówno w kancelarii adwokatów i radców prawnych, zespole radców prawnych spółki prawa handlowego, w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Od 2012 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego świadcząc pomoc prawną osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym w zakresie prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego oraz prawa pracy.

Z Kancelarią Prawną Markowicz & Wilusz współpracuje od 2013 roku.

Liliana Wiech – aplikant adwokacki
aplikant adwokacki Lilianna Wiech

Lilianna Wiech jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie z dnia ... 2017 r. uzyskała wpis na listę aplikantów adwokackich. Obecnie odbywa trzyletnią aplikację adwokacką pod patronatem adw. Grzegorza Wilusza.

adwokat Elżbieta Rajtar
Elżbieta Rajtar - adwokat - associate

Urodziła się w Sanoku, gdzie w 2008 r. ukończyła I Liceum Ogólnokształcące. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracę magisterską pod tytułem „Problematyka państw upadłych we współczesnym świecie” napisała i obroniła w czerwcu 2013 r. w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pod kierunkiem Prof. dr hab. dr h.c. Stanisława Sagana.

W latach 2014-2017 r. odbywała aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Rzeszowie pod patronatem adw. Grzegorza Wilusza. W marcu 2017 zdała z wyróżnieniem egzamin adwokacki, zaś w październiku 2017 r. rozpoczęła praktykę adwokacką w Sanoku.

Zespół
adwokat Sanok
Grzegorz Wilusz
adwokat
radca prawny Sanok
Bartosz Markowicz
radca prawny
radca prawny Sanok
Bogusław Piszko
radca prawny
associate
Kancelaria Prawna Sanok
Elżbieta Rajtar
adwokat
associate